Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplats och eventuellt använda information accepterar du villkoren som beskrivs i denna ansvarsfriskrivning.

1. Ansvar

Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial (nedan kallad "Pepsi Max") gör allt för att säkerställa att denna webbplats fungerar ordentligt och är permanent tillgänglig. Pepsi Max kan dock inte garantera att denna webbplats är tillgänglig eller fungerar korrekt hela tiden. Pepsi Max begär din förståelse och önskar notera att Pepsi Max inte tar något ansvar för eventuella skador som följd av att webbplatsen haft sämre funktion eller tillfälligt inte fungerat.

Trots att Pepsi Max sammanställer och underhåller denna hemsida med all försiktighet och använder sig av källor som anses vara tillförlitliga, kan Pepsi Max inte garantera att den information som erbjuds är korrekt, fullständig och uppdaterad.

Även om Pepsi Max gör sitt yttersta för att undvika missbruk kan den inte hållas ansvarig för information och / eller meddelanden som skickas via Internet av användare av webbplatsen.

Referenser till eller hyperlänkar med andra webbplatser fungerar endast som information för användaren. Pepsi Max garanterar därför inte på något sätt tillgängligheten och innehållet på webbplatsen i fråga och tar inget ansvar för eller huruvida information på dessa webbplatser är korrekt eller fungerar.

Användning av denna webbplats eller dess innehåll är endast tillåten för icke-kommersiella ändamål. Användande som (i) stör användningen för andra besökare; (ii) kan äventyra webbplatsens funktion eller (iii) kan skada den information som erbjuds eller underliggande programvara är inte är tillåten.

2. Immateriell äganderätt

Informationen som visas på denna webbplats, inklusive texter, fotografier, grafik, varumärken, logotyper, handelsnamn och andra namn ägs av eller har licensierats till Pepsi Max och är skyddade av upphovsrättslagar, varumärkesrätt och / eller annan immateriell rättighet. Dessa immateriella rättigheter är placerade hos Pepsi Max eller hos licensgivaren. Innehållet på denna webbplats får endast användas för icke-kommersiella ändamål. Användare av denna webbplats får inte på något sätt föröka innehållet på denna webbplats, till exempel genom att skicka eller distribuera innehållet eller göra det tillgängligt (även om det är för ersättning) till tredje part utan föregående skriftligt godkännande av Pepsi Max.

3. Ändringar

Pepsi Max förbehåller sig rätten att ändra denna ansvarsfriskrivning när som helst utan anmälan. Om du fortsätter att använda denna webbplats är du automatiskt bunden av villkoren för den ändrade ansvarsfriskrivningen. Du rekommenderas därför regelbundet att konsultera denna text om du besöker vår webbplats.

4. Tvister

Eventuella tvister relaterade till denna webbplats regleras av svensk lag. Alla tvister relaterade till denna webbplats kommer endast att lämnas till den behöriga domstolen i Sverige.

Quaker Oats Europe Inc. USA Sverigefillial
Stortorget 11
211 22 Malmö
Sverige

5. Juridisk information

Quaker Oats Europe Inc. USA Sverigefillial
Stortorget 11
211 22 Malmö
Sverige

Företagets nummer 516402-4548
Moms 516402-4548

Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte på något sätt potentiella specifika bestämmelser som gäller för exempelvis en kampanj. I händelse av motsägelse mellan denna ansvarsfriskrivning och de specifika villkoren kommer den senare att råda.